KÖPVILLKOR

KÖPVILLKOR

Möbelmästarna Härjedalen

Allmänna Villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument gör en beställning hos oss på Möbelmästarna Härjedalen. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och oss. Genom att lägga en beställning hos oss godkänner du Villkoren. Vi ber dig därför att noga läsa igenom Villkoren.

2. Avtal och beställning

Butiken reserverar sig för att produkten du beställer kan vara slutsåld eller av andra skäl inte går att leverera. Butiken har rätt att vägra din beställning om någon av de ovan angivna förutsättningarna är uppfyllda. Om Butiken inte kan leverera hela eller delar av beställningen informeras du om detta så snart som möjligt via den mailadress du angav i samband med beställningen. Butiken reserverar sig även för eventuella felskrivningar på Webbplatsen, offerten eller ordern och att det i undantagsfall kan uppstå fel i kampanjer. I dessa fall förbehåller Butiken sig rätten att annullera din beställning, även om orderbekräftelse redan har mottagits.  

3. Kunduppgifter

När du genomför din beställning är det viktigt att du meddelar oss korrekt kontaktuppgifter. Butiken tar inget ansvar för felaktigt angivna uppgifter.  

4. Ångerrätt vid distansköp

Vi hoppas alltid att du blir nöjd med din beställning. Skulle du däremot vara missnöjd har du i vissa fall rätt att ångra dig inom 14 dagar från det att produkten har mottagits (ångerrätt), utan att behöva ange skäl. Produkten ifråga ska skickas tillbaka i det skick du mottog den, vilket i förekommande fall innebär att du ska skicka tillbaka produkten i originalskick och i originalförpackning med etiketter och eventuella taggar kvar. Notera att vissa köp undantas från ångerrätten, exempelvis köp av varor som tillverkats enligt dina anvisningar eller annars har fått en tydlig personlig prägel. Ångerrätten undantas även för produkter som är nära kroppen, så kallade hygienprodukter. Vid ånger av denna kategori får förseglingen på förpackningen inte brytas, för att varan ska kunna godkännas som retur. För en redogörelse över vilka typer av köp som inte omfattas av ångerrätten kan du besöka www.konsumentverket.se. Om du vill utnyttja ångerrätten kan du kontakta Butiken och uppge den information som Butiken efterfrågar. Vid godkänt utnyttjande av din ångerrätt, kommer du att bli ombedd att skicka de aktuella produkterna Butiken. Kostnaderna för sådan retur, såsom frakt och porto m.m., kommer du att bli debiterad för. Väljer du att utnyttja din ångerrätt kommer Butiken att återbetala det belopp du erlagt. Du betalar själv frakt för returen. Butikens återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och ska vara dig tillhanda senast 14 dagar från och med den dag då Butiken meddelade godkännande av ångerrätten. Butiken får dock vänta med återbetalningen tills produkten har tagits emot av Butiken eller att du visat att produkten har sänts tillbaka. Notera att ångerrätten endast gäller vid distansavtal och inte vid köp i fysisk butik.

5. Leverans och fraktavgifter

Butiken levererar endast inom Sverige, om inte annat anges. Leverans sker normalt inom de leveranstider som anges i anslutning till den produkt som din beställning avser. De leveranstider som anges är en uppskattning från Butiken. Avvikelser från angiven leveranstid kan förekomma. I den mån leveransen av din beställning är försenad, och förseningen är av sådan betydelse att du inte längre vill genomföra köpet, kan du under vissa omständigheter häva ditt köp. För det fall Butiken har skickat din beställning och denna inte hämtas ut inom den aviserade tidsfristen, förbehåller vi oss rätten att debitera dig våra kostnader för returtransport av produkten. Denna kostnad kommer att dras av från det belopp som återbetalas till dig.

6. Garanti, reklamation och fraktskada

När du tar emot din beställning är det viktigt att du noga undersöker densamma. Om du upptäcker att produkten/produkterna har skadats i leveransen, måste detta anmälas och noteras till chauffören vid leveranstillfället. Vid dold fraktskada ska detta dokumenteras och meddelas omgående så fort ni noterat skadan (dock senast inom 7 dagar från det att varan mottagits). Ni kontaktar sedan Butiken eller vår kundtjänst som hjälper er vidare med ärendet. Ni får inte använda produkten i väntan på åtgärd. Bilder på emballage och produkt ska bifogas tillsammans med ordernummer. Om produkten av någon annan anledning inte motsvarar dina förväntningar, kan du självklart meddela även detta till Butiken eller till vår kundtjänst. Observera att nyans på kulörer och mönster på din skärm inte alltid överensstämmer med verkligheten p g a olika skärminställningar mm. Besök oss i butiken om du är osäker så visar vi färgprover. Vissa av Butikens produkter kan omfattas av garanti. Information om sådan garanti och villkoren för densamma finns tillgängligt i anslutning till den produkt som omfattas av garantin. Vänligen notera att alla typer av fel inte omfattas av sådan garanti. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Eventuella reklamationer ska göras till Butiken. Vid reklamationer, vänligen förse Butiken med ordernummer och anledningen till din reklamation så kommer vi att återkomma inom kort med vidare instruktioner om hur ditt ärende kommer att hanteras. För de fall en beställd produkt behöver bytas görs detta mot en produkt av motsvarande modell. Om en viss produkt inte längre finns tillgänglig hos Butiken har du istället rätt till återbetalning.  

7. Force Majeure

För omständigheter som är bortom Butikens kontroll ansvarar inte Butiken i något avseende. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Butiken eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.  

8. Tillämplig lag och tvistlösningsförfarande

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Butiken. Om tvist inte kan lösas därigenom kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Butiken kommer att medverka i tvistlösningsförandet samt följa Allmänna reklamationsnämndens beslut och rekommendationer. Vad avser tolkningen och tillämpningen av Villkoren gäller svensk lag.

9. Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med vår kundtjänst, skicka ett mail till: info@mmharjedalen.se  

12. Övriga bestämmelser

Villkoren gäller endast beställningar och köp som görs av konsumenter. Vänligen kontakta info@mmharjedalen.se för förfrågningar som rör näringsidkare.   Köplagen
Butiken förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden. De vid var tid gällande villkoren kommer vara tillgängliga på Webbplatsen. Du bör därför regelbundet besöka Webbplatsen för att hålla sig uppdaterad om innehållet i Villkoren.

Villkoren uppdaterades senast 2022-09-28