Reklamation

Här kan du reklamera din vara via formuläret. 
Har du en pågående reklamation ber vi dig kontakata butiken via e-post.

När du tar emot din beställning är det viktigt att du noga undersöker varorna. Om du upptäcker att produkten/produkterna har skadats i leveransen, måste detta anmälas och noteras i samband vid leveranstillfället. Vid dold fraktskada ska detta dokumenteras och meddelas omgående så fort ni noterat skadan (dock senast inom 7 dagar från det att varan mottagits. För de fall en beställd produkt behöver bytas görs detta mot en produkt av motsvarande modell. Om en viss produkt inte längre finns tillgänglig hos Butiken har du istället rätt till återbetalning. 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Reklamation

Här kan du reklamera din vara via formuläret. 
Har du en pågående reklamation ber vi dig kontakata butiken via e-post.

När du tar emot din beställning är det viktigt att du noga undersöker varorna. Om du upptäcker att produkten/produkterna har skadats i leveransen, måste detta anmälas och noteras i samband vid leveranstillfället. Vid dold fraktskada ska detta dokumenteras och meddelas omgående så fort ni noterat skadan (dock senast inom 7 dagar från det att varan mottagits. För de fall en beställd produkt behöver bytas görs detta mot en produkt av motsvarande modell. Om en viss produkt inte längre finns tillgänglig hos Butiken har du istället rätt till återbetalning. 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.